Kommende arrangementer

Overskrift og Beskrivelse Startdato og tid Bestilling Slut
MED-grunduddannelsen 19-20/08-2020

MED-grunduddannelsen

19-08-2020 08:00 17-08-2020 Se mere
Folkesundhed, Genoptræning og Center for Hjerneskade

På introduktion til Folkesundhed, Genoptræning og Center for Hjerneskaderehabilitering møder du Else Mortensen, Leder af Folkesundhed, Anne Rosenkilde, souschef for Genoptræningen og Helle Fejfer, gruppeleder for Center for Hjerneskaderehabilitering. De vil fortælle dig om de tilbud de har til borgerne, og hvordan du kan bidrage til at formidle kontakt til dem. Introduktionen er især for dig, der arbejder i Center for Sundhed og Omsorg og som har borgerkontakt.

Husk også at tilmelde dig øvrige introduktionsarrangementer. Se introduktionsprogrammet i din afdeling/gruppe eller spørg din nærmeste leder.

25-08-2020 13:00 24-08-2020 Se mere
Borgersikkerhed og hygiejne

På introduktionen møder du kvalitetskonsulent Hanne Mette Strøm, som introducerer dig til Sundhed og Omsorgs IT-systemer KVAS, UTH og intranettet GUFI. Du møder også hygiejnesygeplejerske Marlene Lundemand, som bl.a. fortæller om smitsomme sygedomme; oplysningspligt, stigmatisering og dokumentation, brug af værnemidler og rengøring og desinfektion.

Husk også at tilmelde dig øvrige introduktionsarrangementer. Se introduktionsprogrammet i din afdeling/gruppe eller spørg din nærmeste leder.

01-09-2020 13:00 31-08-2020 Se mere
Forflytning 2 til 1

Kurset henvender sig til faglærte SSH/SSA i Center for Sundhed & Omsorg

08-09-2020 09:00 31-08-2020 Se mere
Velkommen til Guldborgsund Kommune 3. kvt. 2020

Som nyansat i Guldborgsund Kommune vil vi gerne invitere dig til en velkomstintroduktion, hvor du bl.a. vil møde Kommunaldirektøren og borgmesteren.

14-09-2020 08:30 10-09-2020 Se mere
FaB-Medarbejder grunduddannelsen 23-24/09-2020 Forebyggelse af Belastningsreaktioner

Indhold FaB-hjælper grunduddannelsen (medarbejdere)

Have kendskab til almindelige reaktioner efter en pludselig, voldsom hændelse

Kende og formidle anbefalinger til berørte, kollegaer og pårørende, og vide hvad man bør undgå

Bistå ved indsamling af fakta, briefing og kategorisering af berørte

Afholde 3. dags- og opfølgningssamtaler

Vurdere score samt vurdere behov for yderligere hjælpAt få viden om FaB-metoden.

At have kendskab til almindelige reaktioner efter en pludselig, voldsom hændelse.

At kende og løse lederens rolle/opgaver i FaB-forløbet.

23-09-2020 08:30 21-09-2020 Se mere
Unge i foreningslivet

HVORDAN SIKRER VI, AT DE UNGE BLIVER I FORENINGSLIVET?

Hvad kan vi gøre for at de unge kommer ind i og bliver i foreningslivet – selv om der sker store skift i deres liv?

Vi inviterer netop jer til at drøfte dette og komme med løsninger, som vi kan arbejde videre med. Målet med mødet er at få ideer til hvad vi som skoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og foreningslivet kan gøre

Mandag d 28. september kl 14-17.00 Gundslevholm Idrætsefterskole Stubbekøbingvej 95, 4840 Nørre Alslev

Med deltagelse af elever og lærere samt rundvisning.

Let forplejning. Mødet er gratis men kræver tilmelding.

RESERVÉR dagen nu – du får en invitation med det fulde program sidst i august.

28-09-2020 14:00 21-09-2020 Se mere
Hjerteredderkursus - intro til livreddende førstehjælp ved hjertestop

Bliv klogere på livreddende førstehjælp og vær i stand til at træde til, hvis du er vidne til et hjertestop! Med en GRATIS introduktion til livreddende førstehjælp bliver du klædt på til at redde liv – i og uden for foreningen. Viden om genoplivning ved hjertestop gør en forskel, da sandsynligheden for overlevelse 4-dobles ved genoplivning efter hjertestop. På temamødet får du: • Et GRATIS hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning. • Viden om, hvordan du bruger en hjertestarter/AED • Viden om, hvordan du giver hjertelungeredning (HLR) • Info om projektet ”Giv liv i Forening” og de gratis hjerteredderkurser og instruktørkurser DGI sammen med Hjerteforeningen og Østifterne tilbyder din forening.

30-09-2020 18:00 23-09-2020 Se mere
Forflytning 2 til 1

Kurset henvender sig til faglærte SSH/SSA i Center for Sundhed & Omsorg

27-10-2020 09:00 19-10-2020 Se mere
Borgersikkerhed og hygiejne

På introduktionen møder du kvalitetskonsulent Hanne Mette Strøm, som introducerer dig til Sundhed og Omsorgs IT-systemer KVAS, UTH og intranettet GUFI. Du møder også hygiejnesygeplejerske Marlene Lundemand, som bl.a. fortæller om smitsomme sygedomme; oplysningspligt, stigmatisering og dokumentation, brug af værnemidler og rengøring og desinfektion.

Husk også at tilmelde dig øvrige introduktionsarrangementer. Se introduktionsprogrammet i din afdeling/gruppe eller spørg din nærmeste leder.

21-10-2020 13:00 20-10-2020 Se mere
FaB-Medarbejder grunduddannelsen 04-05/11-2020 Forebyggelse af Belastningsreaktioner

Indhold FaB-hjælper grunduddannelsen (medarbejdere)

Have kendskab til almindelige reaktioner efter en pludselig, voldsom hændelse

Kende og formidle anbefalinger til berørte, kollegaer og pårørende, og vide hvad man bør undgå

Bistå ved indsamling af fakta, briefing og kategorisering af berørte

Afholde 3. dags- og opfølgningssamtaler

Vurdere score samt vurdere behov for yderligere hjælpAt få viden om FaB-metoden.

At have kendskab til almindelige reaktioner efter en pludselig, voldsom hændelse.

At kende og løse lederens rolle/opgaver i FaB-forløbet.

04-11-2020 08:30 02-11-2020 Se mere
Det juridiske hjørne - Foreningernes alarmberedskab

Enhver forening risikerer at skulle handle med kort varsel for at afbøde konsekvenserne af en speciel og pludseligt opstået, truende situation. Disse situationer kan variere i styrke fra simple misforståelser eller drillerier, til økonomisk kriminalitet, fysisk tilskadekomst eller grove krænkelser. Blot nogle få personer omkring foreningen brokker sig højlydt over en simpel hændelse, er det nok til at bestyrelsen eller andre ledere må tage affære. En forening er en sårbar størrelse – den lever i høj grad af velvilje i lokalområdet. Uanset om historien bag den opståede situation er 100 % sand, så kan såvel foreningens omdømme som enkeltpersoners og hele gruppers trivsel være i farezonen. Formålet med temamødet er – gennem systematisk tilgang og dialog – at klæde bestyrelsesmedlemmer og andre ledere i foreningerne på til at håndtere specielle situationer, før de kommer ud af kontrol og foreningens eksistensgrundlag smuldrer. Det er risikabelt blot at vende ryggen til. Temamødet giver opskriften på en god og rettidig forberedelse – et alarmberedskab. Oplægget omfatter desuden en kort indføring i hhv. Foreningens Forsikringsforhold og Foreningens Persondatapolitik, også kendt som GDPR.

10-11-2020 18:00 03-11-2020 Se mere
MED-grunduddannelsen 11-12/11-2020

MED-grunduddannelsen

11-11-2020 08:00 09-11-2020 Se mere
Folkesundhed, Genoptræning og Center for Hjerneskade

På introduktion til Folkesundhed, Genoptræning og Center for Hjerneskaderehabilitering møder du Else Mortensen, Leder af Folkesundhed, Anne Rosenkilde, souschef for Genoptræningen og Helle Fejfer, gruppeleder for Center for Hjerneskaderehabilitering. De vil fortælle dig om de tilbud de har til borgerne, og hvordan du kan bidrage til at formidle kontakt til dem. Introduktionen er især for dig, der arbejder i Center for Sundhed og Omsorg og som har borgerkontakt.

Husk også at tilmelde dig øvrige introduktionsarrangementer. Se introduktionsprogrammet i din afdeling/gruppe eller spørg din nærmeste leder.

17-11-2020 13:00 16-11-2020 Se mere
Forflytning 2 til 1

Kurset henvender sig til faglærte SSH/SSA i Center for Sundhed & Omsorg

25-11-2020 09:00 16-11-2020 Se mere
Velkommen til Guldborgsund Kommune 4. kvt. 2020

Som nyansat i Guldborgsund Kommune vil vi gerne invitere dig til en velkomstintroduktion, hvor du bl.a. vil møde Kommunaldirektøren og borgmesteren.

07-12-2020 08:30 04-12-2020 Se mere
Foreningskort - fokus på samtalen

Folkeoplysningsudvalget har udviklet deres egne foreningskort, der har fokus på at skabe inspiration til nye ideer og tiltag.

Kortene er med til at styrke samtalerne omkring fællesskabet i foreningerne, så de passer konkret til den enkelte forening. Sættet af kort består af 18 kort, som er lavet med udgangspunkt i samtaler med forskellige lokale foreningsfolk. Hvert kort rummer forskellige temaer, citater og spørgsmål, som sætter gang i snakken om fællesskabet i jeres forening.

09-03-2021 18:00 26-02-2021 Se mere
Nænsom Nødværge

Kurset henvender sig til faglærte SSH/SSA i Center for Sundhed & Omsorg

23-11-2020 08:00 15-11-2021 Se mere