Kommende arrangementer

Overskrift og Beskrivelse Startdato og tid Bestilling Slut
FaB. Grunduddannelsen d.10-11/08-2022 (Forebyggelse af Belastningsreaktioner)

FaB. Leder deltager kun på første dag. FaB. Hjælper deltager på første og anden dag.

Indhold FaB Grunduddannelsen Have kendskab til almindelige reaktioner efter en pludselig, voldsom hændelse

Kende og formidle anbefalinger til berørte, kollegaer og pårørende, og vide hvad man bør undgå

Bistå ved indsamling af fakta, briefing og kategorisering af berørte

Afholde 3. dags- og opfølgningssamtaler

Vurdere score, samt vurdere behov for yderligere hjælp At få viden om FaB-metoden.

At have kendskab til almindelige reaktioner efter en pludselig, voldsom hændelse.

At kende og løse lederens rolle/opgaver i FaB-forløbet.

10-08-2022 09:00 05-08-2022
Se mere
Foreningernes Dag 2022

Nykøbing F. Bymidte (Torvet og Gågaden) bliver forvandlet til et stort fællesskabssted lørdag den 10. september 2022 kl. 10-15. Din forening har muligheden for at præsentere sig over for et større publikum og deltage i festdagen - hvor vi samtidig hylder frivilligheden.

Fritidsafdelingen i Guldborgsund Kommune stiller i samarbejde med Vores Nykøbing og Guldborgsund Frivilligcentret - Nykøbing F. midtby gratis til rådighed for jer, så I kan vise jeres aktiviteter frem, og I får mulighed for f.eks. at vise et spil krolf, give de unge en ridetur på en hest, vise gymnastikserier, strikkeopskrifter eller fortælle hvor lidt der skal til for at bekæmpe ensomhed - alle kan deltage.

Erfaringer fra foregående år viser, at det er vigtigt at tænke en form for aktivitet ind i ens stand for dermed at vække interesse hos forbipasserende.

Deltagelse er gratis: I forbindelse med tilmeldingen vil vi gerne vide, hvor meget plads I skal bruge (gerne i m2), hvilken aktivitet I vil vise på standen, om I skal bruge strøm, om I ønsker sparring til ideer til aktiviteten på jeres stand, hvor mange frivillige der bemander standen.

Informationsmøde tirsdag den 16. august kl. 17-18. Vi håber at I har lyst til at deltage og har måske brug for lidt yderligere oplysninger. Derfor afholder vi et informationsmøde tirsdag d. 16. august kl. 17 - 18 på Rådhuset i Byrådssalen, hvor vi kan fortælle meget mere om arrangementet, og I kan få svar på jeres spørgsmål. Du/I skal ikke tilmeldes til informationsmødet, men blot møde op.

10-09-2022 10:00 21-08-2022
Se mere
Borgersikkerhed og hygiejne

På introduktionen møder du kvalitetskonsulent Hanne Mette Strøm, som introducerer dig til Sundhed & Omsorgs IT-systemer KVAS, UTH og Intranettet. Du møder også hygiejnesygeplejerskerne Marlene Lundemand og Michelle Pedersen, som bl.a. fortæller om smitsomme sygedomme; oplysningspligt, stigmatisering og dokumentation, brug af værnemidler og rengøring og desinfektion.

Husk også at tilmelde dig øvrige introduktionsarrangementer. Se introduktionsprogrammet i din afdeling/gruppe eller spørg din nærmeste leder.

23-08-2022 13:00 22-08-2022
Se mere
Dannelsesrygsækken 0. klasse Fuglsang Kunstmuseum

Dannelsesrygsækforløbet hos Fuglsang Kunstmuseum for 0. klasser i Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune

27-06-2022 10:42 24-08-2022
Se mere
Kunsten at glæde sig over at have en præ-/teenager i huset.

Lola Jensen og Morten Resen inviterer til et oplæg om puberteten – den eksperimenterende teenager, hvor lidt, hvor meget, hvordan? Morten er tovholder og sørger for at vi kommer omkring det hele ved at samle spørgsmål og videregive til Lola.

25-08-2022 19:00 24-08-2022
Se mere
Dannelsesrygsækken 2. klasse Guldborgsund Musikskole

Dannelsesrygsæk 2. klasse Guldborgsund Musikskole

28-06-2022 14:44 24-08-2022
Se mere
Dannelsesrygsækken 2. klasse Lolland Musikskole

Dannelsesrygsækken 2. klasse Lolland Musikskole

28-06-2022 15:26 24-08-2022
Se mere
FaB. Temadag 31/8-2022 Kl.09:00-15:00

”Hvornår har du sidst FaB’et?” Det er heldigvis ikke hver dag, at vi har brug for at gennemføre en FaB. Derfor kan det også være en udfordring af holde kompetencerne ved lige, få en rutine, få evalueret forløbene, organiseringen osv. Derfor afholder vi en årlige FaB-temadag for alle FaB-uddannede i Guldborgsund kommune, hvor vi bruger tid på faglig opfølgning, videndeling og får ny inspiration med hjem til det videre arbejde med FaB. Vi glæder os til at møde dig, opsamle erfaringer, samt bibringe dig og dine FaB-kolleger den organisatoriske læring, som implementeringen af FaB. har bibragt os som organisation. Med venlig hilsen HR & Arbejdsmiljø Torben Feldskov, Lone Bille

Program 09:00 Velkomst ved Torben Feldskov 09:15 Opsamling og perspektivering, Hvor er vi med FaB. i Guldborgsund kommune? v/ Torben Feldskov 09:45 Erfaringsudveksling ved bordene, opsamling af de væsentligste pointer Lone Bille samler op 10:30 Pause 10:45 Faglig oplæg om organisering v/Torben Feldskov 12:00 Frokost 12:30 ”FaB-uddannede deler er erfaring” Præsentation af 2 forskellige FaB-cases 14:30 Opsamling og evaluering af dagen 15:00 Tak for i dag!

31-08-2022 09:00 26-08-2022
Se mere
Temadag FaB. ”Hvornår har du sidst FaB’et?” d. 31/08-2022

”Hvornår har du sidst FaB’et?”

Det er heldigvis ikke hver dag, at vi har brug for at gennemføre en FaB. Derfor kan det også være en udfordring af holde kompetencerne ved lige, få en rutine, få evalueret forløbene, organiseringen osv.

Derfor afholder vi en årlige FaB-temadag for alle FaB-uddannede i Guldborgsund kommune, hvor vi bruger tid på faglig opfølgning, videndeling og får ny inspiration med hjem til det videre arbejde med FaB.

Vi glæder os til at møde dig, opsamle erfaringer, samt bibringe dig og dine FaB-kolleger den organisatoriske læring, som implementeringen af FaB. har bibragt os som organisation.

Med venlig hilsen Organisation & Digitalisering. Torben Feldskov

Program 09:00 Velkomst ved Torben Feldskov 09:15 Opsamling og perspektivering, Hvor er vi med FaB. i Guldborgsund kommune?
v/ Torben Feldskov 09:45 Erfaringsudveksling ved bordene, opsamling af de væsentligste pointer samlers op 10:30 Pause 10:45 Faglig oplæg om organisering v/Torben Feldskov 12:00 Frokost 12:30 ”FaB-uddannede deler er erfaring” Præsentation af 2 forskellige FaB-cases 14:30 Opsamling og evaluering af dagen 15:00 Tak for i dag!

31-08-2022 09:00 26-08-2022
Se mere
"I den gode sags tjeneste” - kursus for nyansatte medarbejdere - 10.10.2022 kl.9:00 - 12:00

Målgruppen for dette kursus er alle nyansatte medarbejdere, som i deres daglige arbejde beskæftiger sig med opgaver i forhold til • Forvaltningsloven, herunder god forvaltningsskik • Offentlighedsloven • Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven • Arkivloven Lovområderne vil kort blive gennemgået. Der vil blive sat fokus på bl.a. tavshedspligt, afgørelser, vejledning og andre grundlæggende værdier i den offentlige sektor. Der vil også blive sat fokus på korrekt databehandling og IT-sikkerhed. Ordentlighed og god adfærd vil være den røde tråd i kurset. Vi lover dig en interessant, lærerig og medinddragende formiddag i selskab med engagerede undervisere fra Informationshåndtering, Stadsarkiv & Jura. Tilbuddet er en del af den helhedsorienterede trivselsindsats.

10-10-2022 09:00 07-10-2022
Se mere
Hoved MED-udvalgets årlige dialogmøde med arbejdsmiljøorganisationen.

Hoved MED-udvalgets årlige dialogmøde med arbejdsmiljøorganisationen Det store dialogmøde 21. marts 2022 k. 9.00 - 15.00

Vi glæder os til at byde TRIOérne velkommen til en dag, hvor vi mødes om arbejdsmiljø. I år er arbejdsmiljødagen delt over to dage, hvor den første dag er det store dialogmøde og den anden dag afholdes lokalt i samarbejde med Center MED.

I år vil det overordnede tema for dialogen om arbejdsmiljøet være Det rige arbejdsliv og den gode trivsel. Temaet trækker tråde til det Guldborgsundske Mindset og de arbejdsmiljødrøftelser, der har været på baggrund af arbejdsmiljøredegørelsen for 2021. Det rige arbejdsliv og den gode trivsel er et tema, som går på tværs og har relevans for alle, særligt i en tid som denne, hvor vi bevæger os ud af en lang periode med covid-19.

Med rammerne for dagen vil vi gerne understrege betydningen af læring og deling af erfaringer på tværs i organisationen og vigtigheden af relationer kendetegnet ved kendskab til og respekt for hinandens fagligheder. Det er grundlæggende for vores samarbejde om kerneopgaven.

Dagens program: 09.00 – 09.30 Ankomst og morgenmad 09.30 – 10.00 Hovedudvalgets formandskab, Pia Schødts Jørgensen og Søren Bonde, byder velkommen og skyder dialogen gang. 10.00 – 12.00 Oplæg om lykkeforskning Oplægsholder Meik Wiking holder oplæg om temaet Hvorfor er nogle mennesker lykkeligere end andre? 12.00 – 13.00 Frokost 13.00 – 14.30 Workshops i TRIO’erne. 14.30 – 15.00 Afrunding af dialogmødet.

Dagen byder på en spændende formiddag med oplægsholder Meik Wiking, som er administrerende direktør hos Institut for Lykkeforskning. Meik Wiking holder oplæg om lykke på arbejdspladsen, work/life balance og kommer med bud på en fremtid, som må forventes at indeholde større fokus på, at det gode arbejdsliv bidrager til den enkeltes lykke og dermed trivsel og arbejdsmiljø. Efter frokost vil der være workshops, hvor I sammen i jeres TRIO (AMR, TR/medarbejderrepræsentant og leder) deltager på en workshop, som I har tilmeldt jer på forhånd. Dagen afsluttet med en fælles opsamling, inden vi siger tak for i dag.

I år vil alle materialer kun være tilgængelige digitalt ud fra et bæredygtighedsprincip. Materialerne kan tilgås fra intranettet, enten fra PC eller APP.

Vi ser frem til en spændende og lærerig dag sammen med jer!

Hoved MED-udvalget

21-03-2022 09:00 21-10-2022
Se mere
FaB. Grunduddannelsen d.09-10/11-2022 (Forebyggelse af Belastningsreaktioner) Digital på Teams

FaB. Leder deltager kun på første dag. FaB. Hjælper deltager på første og anden dag.

Indhold FaB Grunduddannelsen Have kendskab til almindelige reaktioner efter en pludselig, voldsom hændelse

Kende og formidle anbefalinger til berørte, kollegaer og pårørende, og vide hvad man bør undgå

Bistå ved indsamling af fakta, briefing og kategorisering af berørte

Afholde 3. dags- og opfølgningssamtaler

Vurdere score samt vurdere behov for yderligere hjælpAt få viden om FaB-metoden.

At have kendskab til almindelige reaktioner efter en pludselig, voldsom hændelse.

At kende og løse lederens rolle/opgaver i FaB-forløbet.

09-11-2022 09:00 04-11-2022
Se mere
Borgersikkerhed og hygiejne

På introduktionen møder du kvalitetskonsulent Hanne Mette Strøm, som introducerer dig til Sundhed & Omsorgs IT-systemer KVAS, UTH og Intranettet. Du møder også hygiejnesygeplejerskerne Marlene Lundemand og Michelle Pedersen, som bl.a. fortæller om smitsomme sygedomme; oplysningspligt, stigmatisering og dokumentation, brug af værnemidler og rengøring og desinfektion.

Husk også at tilmelde dig øvrige introduktionsarrangementer. Se introduktionsprogrammet i din afdeling/gruppe eller spørg din nærmeste leder.

17-11-2022 13:00 16-11-2022
Se mere
"I den gode sags tjeneste” - kursus for nyansatte medarbejdere - 12.12.2022 kl.9:00 - 12:00

Målgruppen for dette kursus er alle nyansatte medarbejdere, som i deres daglige arbejde beskæftiger sig med opgaver i forhold til • Forvaltningsloven, herunder god forvaltningsskik • Offentlighedsloven • Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven • Arkivloven Lovområderne vil kort blive gennemgået. Der vil blive sat fokus på bl.a. tavshedspligt, afgørelser, vejledning og andre grundlæggende værdier i den offentlige sektor. Der vil også blive sat fokus på korrekt databehandling og IT-sikkerhed. Ordentlighed og god adfærd vil være den røde tråd i kurset. Vi lover dig en interessant, lærerig og medinddragende formiddag i selskab med engagerede undervisere fra Informationshåndtering, Stadsarkiv & Jura. Tilbuddet er en del af den helhedsorienterede trivselsindsats.

12-12-2022 09:00 09-12-2022
Se mere