Arrangement

GIV DIN IDE ET BOOST OG FØR DEN UD I LIVET NU!

VI SPARKER GANG I NYE TURISMETILTAG MED KONKRETISERING AF MÅLSÆTNINGER

Kom til temaaften, så vi kan bringe din ide i spil i den store sammenhæng, hvor vi kortlægger, hvordan dit initiativ forløses i sammenspil med andres.

Oplevelsesture til lands, til vands og til hest, handikapvenlige sheltre, vinterbadning, tangdyrkning, kunst & kultur til kostpris, uddannelse af guider, Smålandshavets ”skatte”, helårsturisme samt et væld af andre gode input har været nævnt de seneste temaaftener og skal nu forsøgs realiseret.

Britta Lange, der sidder i KFB udvalget, igangsætter aftenens møde med en kort introduktion til fem tværgående temaer inden for den lille turisme: Fødevareturisme - Sportsturisme - Samarbejde & fællesskaber - Kyst, vand & natur - Kultur & dannelse. De fem temaer suppleres af to tværgående emner:

• FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling • Kommunikation & markedsføring

De fem temaer og to supplerende emner udspringer af LTU’s arbejde og politisk godkendte anbefalinger i 2019 (udvalget for Landdistrikter og Turisme). Britta Lange sidder i LTU, hvor man i 2019 har arbejdet med den lille turisme som indsatsområde, og hun vil kort indvie os i rammesætningen for de fem temaer, evt. med et par eksempler på anbefalinger. Efter introduktionen er du velkommen til at fortælle, hvad du tænker om LTU’s anbefalinger og kommunens forsøg på at rammesætte ”den lille turisme”.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om LTU-anbefalinger til udvikling af den lille turisme her: https://www.guldborgsund.dk/~/media/POLITIK/Udvalg_raad_naevn/LTU/LTUanbefaling-denlille-Turisme_21x20_2019-Web.ashx

Inden for denne ramme følger en brainstorming proces, hvor du og andre aktører byder ind med konkrete mål og initiativer, som fordeles tematisk på et stort ”kort”. Herefter prioriteres og udvælges de mest gangbare ideer, eller de initiativer med størst opbakning. Initiativerne konkretiseres - hvordan og hvornår der handles på de forskellige initiativer, hvem der gør hvad, og hvad der skal til, for at det kan realiseres i praksis.

Der nedsættes tematiske eller geografiske arbejdsgrupper, evt. med tovholdere, der repræsenterer forskellige netværk af lokalt arbejdende foreninger, små erhverv, klubber samt andre frivillige ildsjæle, så vi for alvor får styrket vores indsats og kan løfte opgaver og initiativer i fællesskab. Med et stærkt samarbejde kan vi koordinere ressourcer, viden, markedsføring mv. og forløse potentialet af oplevelser, så det for alvor rykker og gør vores område attraktivt at besøge og bosætte sig i.

Aftenens program

• Kl.18.00: Velkomst, et lille måltid mad med opsamling fra sidst og fællessang • Kl.18.30: Intro til 5 temaer v. Britta Lange - målsætninger og handleplaner • Kl.19.30: PAUSE • Kl.19.45: Målsætninger og handleplaner - koordinering af arbejdsgrupper • Kl.20.50: PAUSE (kort) • Kl.21.00: Opsamling - forberedelse til næste møde - afrunding

Aftenen er til for at styrke udvikling af lokalområdet samt netværk, fællesskab og samarbejde mellem foreninger, små erhverv, frivillige ildsjæle og kommunen.Det er også tænkt som et møde, hvor du byder ind med dit initiativ i relation til den lille turismes fælles ramme med de prioriterede indsatsområder i de valgte temaer.

Temaaftenen faciliteres af Rune Macdonald, der er ansat som oplevelseskonsulent i Kultur & Fritid, Guldborgsund Kommune.

Vi håber at se alle interesserede til mødet - medbring gerne brochurer og lignende til fremvisning!

Er du forhindret i at deltage, er du alligevel meget velkommen til at skrive en mail og komme med på turismefællesskabets netværk - og mailliste. Sæt i øvrigt allerede nu kryds i kalenderen ved torsdag den 30. april, hvor næste møde afvikles.

Arrangementsoplysninger

Sakskøbing Sukkerfabrik
Nykøbingvej 76 D
4990 Sakskøbing
Tidspunkt
27-02-2020 kl. 18:00 - 21:30
Tilmeld inden
27-02-2020

Kontakt oplysninger

Navn
Rune Macdonald
Adresse
Parkvej 37
Postnr. og by
4800 Nykøbing Falster
Telefonnr.
25180327
Email
rma19@guldborgsund.dk

Arrangementlokation