Arrangement

Hoved MED-udvalgets årlige dialogmøde med arbejdsmiljøorganisationen.

Hoved MED-udvalgets årlige dialogmøde med arbejdsmiljøorganisationen Det store dialogmøde 21. marts 2022 k. 9.00 - 15.00

Vi glæder os til at byde TRIOérne velkommen til en dag, hvor vi mødes om arbejdsmiljø. I år er arbejdsmiljødagen delt over to dage, hvor den første dag er det store dialogmøde og den anden dag afholdes lokalt i samarbejde med Center MED.

I år vil det overordnede tema for dialogen om arbejdsmiljøet være Det rige arbejdsliv og den gode trivsel. Temaet trækker tråde til det Guldborgsundske Mindset og de arbejdsmiljødrøftelser, der har været på baggrund af arbejdsmiljøredegørelsen for 2021. Det rige arbejdsliv og den gode trivsel er et tema, som går på tværs og har relevans for alle, særligt i en tid som denne, hvor vi bevæger os ud af en lang periode med covid-19.

Med rammerne for dagen vil vi gerne understrege betydningen af læring og deling af erfaringer på tværs i organisationen og vigtigheden af relationer kendetegnet ved kendskab til og respekt for hinandens fagligheder. Det er grundlæggende for vores samarbejde om kerneopgaven.

Dagens program: 09.00 – 09.30 Ankomst og morgenmad 09.30 – 10.00 Hovedudvalgets formandskab, Pia Schødts Jørgensen og Søren Bonde, byder velkommen og skyder dialogen gang. 10.00 – 12.00 Oplæg om lykkeforskning Oplægsholder Meik Wiking holder oplæg om temaet Hvorfor er nogle mennesker lykkeligere end andre? 12.00 – 13.00 Frokost 13.00 – 14.30 Workshops i TRIO’erne. 14.30 – 15.00 Afrunding af dialogmødet.

Dagen byder på en spændende formiddag med oplægsholder Meik Wiking, som er administrerende direktør hos Institut for Lykkeforskning. Meik Wiking holder oplæg om lykke på arbejdspladsen, work/life balance og kommer med bud på en fremtid, som må forventes at indeholde større fokus på, at det gode arbejdsliv bidrager til den enkeltes lykke og dermed trivsel og arbejdsmiljø. Efter frokost vil der være workshops, hvor I sammen i jeres TRIO (AMR, TR/medarbejderrepræsentant og leder) deltager på en workshop, som I har tilmeldt jer på forhånd. Dagen afsluttet med en fælles opsamling, inden vi siger tak for i dag.

I år vil alle materialer kun være tilgængelige digitalt ud fra et bæredygtighedsprincip. Materialerne kan tilgås fra intranettet, enten fra PC eller APP.

Vi ser frem til en spændende og lærerig dag sammen med jer!

Hoved MED-udvalget

Arrangementsoplysninger

Nykøbing Falster Hallen
Nørre Blvd. 4A,
4800 Nykøbing Falster
Tidspunkt
21-03-2022 kl. 09:00 - 15:00
Tilmeld inden
21-10-2022 kl. 14:41

Kontakt oplysninger

Navn
Torben Feldskov
Adresse
Parkvej 37 HR Arbejdsmiljø
Postnr. og by
4800 Nykøbing Falster
Telefonnr.
25180931
Email
Tofe@guldborgsund.dk

Arrangementlokation